Vdes stampimi

  • Stamping Die

    Vulosja Vdes

    Vdekja e vulosjes është një lloj pajisje e veçantë e procesit e cila përpunon materiale (metal ose jometal) në pjesë (ose produkte gjysëm të gatshme) në procesin e vulosjes së ftohtë, e cila quhet vdes e ftohtë e vulosjes (e njohur zakonisht si vdes e vulosjes së ftohtë). Stampimi është një lloj metode e përpunimit të presionit, e cila përdor